Skip to main content

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o.

Uitvoering

Om in aanmerking komen voor ondersteuning door Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o., moet de aanvrager aan twee voorwaarden voldoen:

  • Een baasje kan in aanmerking komen voor ondersteuning van de Dierenvoedselbank als hij of zij de aanvraag door een hulpverlener laat doen, zelf een aanvraag doen is niet mogelijk. De hulpverlener is iemand van bijvoorbeeld schuldhulpverlener, Bewindvoerder , maatschappelijk werk enzovoort.
  • Het baasje dient woonachtig zijn in Gelderland te weten Tussen Arnhem en Zutphen waar wij werkzaam zijn..

De hulpverlener kan via een mail met de gegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, aantal en wat voor dieren en gezinssamenstelling) van hun cliënt en budgetplan een aanvraag naar de Stichting sturen. Nadat alle gegevens zijn gecontroleerd en goedgekeurd, wordt dit aan de hulpverlener gemeld. Het baasje wordt op de hoogte gesteld en krijgt een link naar een gesloten facebook groep.

De Dierenvoedselbank heeft helaas maandelijks nog niet voldoende aanvoer om alle baasjes maandelijks te ondersteunen middels een ondersteunend dierenvoedselpakket hun huisdier(en). Het kan dus wel eens voor komen dat we voor 1 van uw huisdieren geen voer in huis hebben.

Wij helpen voor zover wij dit kunnen maximaal 3 huisdieren per adres. Na goedkeuring voor hulp van ons, mogen er geen huisdieren meer bij komen op het adres. Mocht dat wel het geval zijn, dan zal de Stichting per direct de ondersteuning staken.

Controle

Elk half jaar controleert de Stichting of er veranderingen zijn in de financiële situatie van de baasjes, hiervoor dient er elk half jaar een nieuwe aanvraag te worden gedaan door de hulpverlener van het baasje. Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. verwacht daarbij van de baasjes en hulpverleners openheid en eerlijkheid.

De baasjes hebben een eigen verantwoording voor eventuele afmelding of andere veranderingen in de persoonlijke situatie. Ook dienen de baasjes zelf het pakket voor hun huisdier bij 1 van onze punten op te halen.

Uitgifte

De uitgifte momenten zullen worden geplaatst op de gesloten facebook groep en per plaats. Wanneer een cliënt niet kan om welke omstandigheid dan ook dient deze zich af te melden. Bij 2 keer afwezigheid zonder enige kennisgeving wordt de cliënt geschrapt als cliënt. De uitgifte is voor maximaal 3 huisdieren per huishouden/adres.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het uitgegeven voer.

Enkele van onze blije gasten