Skip to main content

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o.

Fondsenwerving

Door middel van financiële giften van bedrijven en particulieren kan Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. bijdragen in de kosten voor huisdierenvoeding.
Alle giften worden door de Stichting hiervoor gebruikt, na aftrek van enkele vaste lasten en eventuele onkostenvergoedingen.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. verkrijgt op de volgende manieren haar inkomsten:

  • financiële donaties en donaties in natura van particulieren en bedrijven;
  • acties voor goederen en gelden;
  • bijdragen van vaste donateurs voor de dekking van de vaste lasten, o.a. telefoon en internet kosten,
    bedrijfsbankrekening, opslagruimte en energie.